Μεταφορά ευπαθών αγαθών

Transportation Description

Η μεταφορά για εύθραυστα και ιδιαίτερα αντικείμενα γίνεται με ειδικό τρόπο σε όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Τόσο κατά τη συσκευασία τους αλλά και την πακετοποίηση τους και εν τέλει την ίδια τη μεταφορά τους.